CNN Great Big Story

Vårt viktigaste mål är att göra storytelling som når ut och som förändrar.

Samarbetet med Storyfire och CNNs Great Big Story är ett viktigt steg på vägen för oss att förändra bilden av Norrland och nå ut med strategisk

kommunikation nationellt och internationellt. Och så klart när vi jobbar med en av världens bästa digitala storytelling redaktioner och får lära av

CNNs analysavdelning bli ännu bättre på strategisk videokommunikation nationellt och internationellt för alla andra vi har glädjen att jobba med.

I norr och i söder! I Sverige och eljest!

  • Kund CNN Great Big Story