Framtidslandet

En serie om det innovativa Norrland för Aftonbladet i samarbete med N6-initiativet.se